جریان عاشورا

هیهات منا الذلة

ویژه عاشورای حسینی علیه السلام / ویژه نامه خورشید بر نیزه

ویژه نامه چندرسانه ای ماه محرم

ویژه نامه چندرسانه ای ماه محرم الحرام

کتاب صوتی | چله تشکیلاتی - استاد عابدینی (قسمت 27) / آسیب شناسی اربعین ۲

کتاب صوتی | چله تشکیلاتی - استاد عابدینی (قسمت 27)

کتاب صوتی | چله تشکیلاتی - استاد عابدینی (قسمت 26)

کتاب صوتی | چله تشکیلاتی - استاد عابدینی (قسمت 26)

کتاب صوتی | چله تشکیلاتی - استاد عابدینی (قسمت 11) / عاشورا، گلوگاه تاریخ نبرد حق و باطل

کتاب صوتی | چله تشکیلاتی - استاد عابدینی (قسمت 11) /عاشورا، گلوگاه تاریخ نبرد حق و باطل

حرام خواری عامل طغیان در جریان عاشورا

عاشورای حسینی

امیرالمؤمنین (علیه السلام) نیز   این واقعه را بزرگ می دانند و شدت آن مصیبت اشک  ایشان را بر گونه هایشان جاری می کند. در بازگشت از صفین وقتی از محل سرزمین کربلا می گذرند، حضرت توقفی می کنند و گریان می شوند و فرزندشان را در   این مصیبت...

اربعین

اهمیت زیارت اربعین، تنها به این نیست که از نشانه های ایمان است، بلکه طبق این روایت در ردیف نمازهای واجب و مستحب قرار گرفته است. برپایهٴ این روایت، همان گونه که نماز ستون دین و شریعت است، زیارت اربعین و حادثهٴ کربلا نیز ستون ولایت است...