سیاسی اجتماعی

مستند زمین بازی - روایت سفر شهید سید ابراهیم رئیسی به قزاقستان

مستند زمین بازی - روایت سفر شهید سید ابراهیم رئیسی به قزاقستان

مستند میدان دیپلماسی - سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل

مستند میدان دیپلماسی - سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مقر سازمان ملل

مستند بهار بهارستان – روایتی از سفر سید ابراهیم رئیسی به شهرستان بهارستان

مستند بهار بهارستان – روایتی از سفر سید ابراهیم رئیسی به شهرستان بهارستان

مستند سفر به سرزمین عمان - شهید سید ابراهیم رئیسی​

مستند سفر به سرزمین عمان - شهید سید ابراهیم رئیسی​

ببینید | تأثیر فتنه دالان تورانی ناتو بر تشدید نسل‌ کشی فرهنگی تالشان - دکتر احمد کاظمی

ببینید | تأثیر فتنه دالان تورانی ناتو بر تشدید نسل‌ کشی فرهنگی تالشان - دکتر احمد کاظمی

ببینید | نقش رژیم صهیونیستی در تنش میان ایران و آذربایجان - شیخ توحید ابراهیمی

ببینید | نقش رژیم صهیونیستی در تنش میان ایران و آذربایجان - شیخ توحید ابراهیمی

نماهنگ «ضربه قاضیه» - حاج مهدی رسولی (کلیپ، صوت، متن)

ببینید | افشاگری حسینیون از مکالمات ضبط شده سازمان امنیت باکو

ببینید | افشاگری حسینیون از مکالمات ضبط شده سازمان امنیت باکو

اهانت رئیس شبکه تلویزیونی دولتی باکو، روشن محمدوف به ایران

اهانت رئیس شبکه تلویزیونی دولتی باکو، روشن محمدوف به ایران