همایش «حسرت» - قسمت 1

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل همایش «حسرت» - قسمت 126.34 مگابایت
سخنرانی «مرحوم اصغر فردی»، شاعر، ادیب و پژوهشگر اثرگذار تبریزی در خصوص حسرت جدایی 17 شهر قفقاز از ایران که در نتیجه عهدنامه‌ های گلستان و ترکمانچای اتفاق افتاد.

همایش «حسرت» - قسمت 1

سخنرانی «مرحوم اصغر فردی»، شاعر، ادیب و پژوهشگر اثرگذار تبریزی در خصوص حسرت جدایی 17 شهر قفقاز از ایران که در نتیجه عهدنامه‌ های گلستان و ترکمانچای اتفاق افتاد.

همایش «حسرت» - قسمت 1

پدیدآورنده: 
Share