مستند "نسل‌کشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی و پیدایش تفکر پانتُرکیسم"

دریافت ویدئو
موضوع: 
نسل کشی ارامنه و یا هولوکاست ارامنه که در این جنایت بزرگ به نابودی عمدی  جمعیت ارمنی تحت سلطه امپراتوری عثمانی درست پس از جنگ جهانی اول بین سالهای (1915-1917) تحت نظارت دولت عثمانی و همچنین رهبران قیام ترکان جوان اطلاق میشود.

مستند "نسل‌ کشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی و پیدایش تفکر پانتُرکیسم"

نسل کشی ارامنه و یا هولوکاست ارامنه که در این جنایت بزرگ به نابودی عمدی  جمعیت ارمنی تحت سلطه امپراتوری عثمانی درست پس از جنگ جهانی اول بین سالهای (1915-1917) تحت نظارت دولت عثمانی و همچنین رهبران قیام ترکان جوان اطلاق میشود.

انتشار این مستند به معنی تأییدِ کامل محتوای آن نیست و صرفاً بازتاب‌دهندهٔ دیدگاهِ سازندهٔ آن مُستند است.

مستند "نسل‌ کشی ارامنه توسط امپراطوری عثمانی و پیدایش تفکر پانتُرکیسم"

جهت اطلاع از مجموعه تحلیلها و یادداشتها در خصوص مسائل آذربایجان و قفقاز کلیک کنید.

Share