مستند

مستند سرحد - بخش چهارم

مستند سرحد - کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش چهارم

مستند سرحد - بخش سوم

مستند سرحد - کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش سوم

مستند سرحد - بخش دوم

مستند سرحد - کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش دوم

مستند سرحد

مستند سرحد – کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش اول​

مستند پروژه تجزیه؛ تکرار تاریخ

مستند پروژه تجزیه؛ تکرار تاریخ

مستند کامل «به وقت انتقام»

مستند «به وقت انتقام»؛ حمله موشکی به پایگاه عین الاسد

اسلام در برابر اسلام

مستند «اسلام در برابر اسلام»؛ روایتی از دو نوع نگرش و سیاست درباره اسلام

فیلم مستند | پروژه a.r.r

فیلم مستند | «پروژه A.R.R» (رباتیک و الکترونیک)

مستند خرده روایت ها - پدری

مستند خرده روایت ها - پدری (شهید لاجوردی)

فیلم داستانی | زمزمه محبت

فیلم داستانی | زمزمه محبت (نماز و  آيات محبت)