مستند صوتی شنود - جلسه 1 (اول)

موضوع: 
تجربه نزدیک به مرگ یک مسئول امنیتی در بیمارستان که روحش از بدنش جدا شده و می‌ توانسته حقایق و باطن اتفاقات را ببیند، در این مستند صوتی از مشاهداتش می‌ گوید.

مستند صوتی شنود - جلسه 1 (اول)

مستند صوتی «شنود» به حقایق بسیار حساس و مهمی از عالم ملکوت اشاره می کند که شنیدن آن باعث تغییر دیدگاه انسان به اثرات و عواقب اعمال ریز و درشت خود می شود و همچنین آثار مثبت و کاربردی فوق العاده ای در زندگی روزمره آدمی دارد.

این مستند اثرگذار به بیان حقایقی پنهان بعد از مرگ اشاره می کند که در آن روح گوینده از بدنش جدا شده و می‌ توانسته باطن اتفاقات را مشاهده نماید. تجربه گر با نام مستعار «صادق» که یک مسئول امنیتی است و در بیمارستان بستری شده است از مشاهداتش می‌ گوید که شخصی را می‌ بیند که دارد روی پروژه مهمی کار می‌ کند، اما شیاطین ذهن آن شخص را منحرف می کنند و کارش به نتیجه نمی‌ رسد!

 دانلود مستند صوتی شنود

 مروری بر مهمترین نکات قسمت اول (۱۴۰۱/۰۳/۰۵) :

 • گفتگو با راوی کتاب شنود با نام مستعار «صادق»
 • بیان مطالب کتاب شنود بدون سانسور
 • درخواست راوی برای بیان حقایق ناگفته
 • چرا گفتگو تصویری نشد؟
 • روشن شدن زوایای وسیعی از عالم شیاطین
 • تصاویر عجیب شیاطین
 • اجناس مختلف شیاطین
 • چه شد که تصمیم به نشر حقایق گرفتم؟
 • شروع داستان …
 • بیماری که تجربه ام را رقم می زد.
 • گردابی که از جنس نور بود.
 • صدای نفسم را نمی شنیدم.
 • حضور اجدادم را حس می کردم.
 • پیرمردی که بسیار نورانی و با جذبه بود.
 • علاقه شدید واشتیاق دو طرفه به فرشته مرگ
 • اعمالی که به آن تکیه کرده بودم.
 • جلوه نفس لوامه

 دانلود مستند صوتی شنود

جهت دسترسی به تمام جلسات مستند صوتی «شنود» کلیک کنید.

Share