مطالعه کردن

کتاب و کتابخوانی

ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

کتابخوانی , کتاب خوب

کتاب خوب می خواهیم؛ سالم و مقوی !

تفکر واندیشه

چنانچه شما جزء آن دسته از دانش آموزانی هستید که در بسیاری از دروس نمرات عالی می گیرید اما حتی شنیدن اسم ریاضی حالتان را بد می کند و شب ها

چگونه فکر کنیم؟

سؤال: شما عموماً در مباحث خود افراد را به تفکر دعوت می کنید و معتقدید اگر انسان به ساحت تفکر

علم به خودی خود راه می‌گشاید

علم به خودی خود راه می گشاید

فواید مطالعه در جنبه‌های فردی و اجتماعی

سؤال: نقش مطالعه، در جنبه های شخصی، اجتماعی و فعالیت های فرهنگی کجا است، اگر ممکن است این موضوع را بیشت

برنامه ‌بریزید تا برنامه ‌شوید

سؤال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین  كنیم یا در طول هفته روز خاصی را به مطالعه اختصاص  دهیم؟

توانایی عجیب دانشجویان در مطالعه

سؤال: در دوران دانشجویی، خارج از دروس رسمی، بیشتر چه بحث هایی را مطالعه کنی

مدیریت منحنی مطالعه

مدیریت منحنی مطالعه

مطالعه؛ مقدمه‌ی «ذكرِ بی‌نیاز از مطالعه»

مطالعه؛ مقدمه ی «ذكرِ بی نیاز از مطالعه»