برنامه بریزید تا برنامه شوید

ضرورت مطالعه و نحوه‌ی آن/استاد طاهرزاده
برنامه ‌بریزید تا برنامه ‌شوید
حتماً برای خود برنامه بریزید و آن برنامه را یادداشت کنید تا این که إن شاءالله بعد از مدتی خودتان برنامه شوید.

سؤال: برای مطالعه زمان خاصی را تعیین  كنیم یا در طول هفته روز خاصی را به مطالعه اختصاص  دهیم؟
جواب: فرق نمی کند، بستگی به موقعیت شما دارد. بله؛ همان طور كه عرض  كردم حتماً برای خود برنامه  بریزید و آن برنامه را یادداشت کنید تا این که إن شاءالله بعد از مدتی خودتان برنامه شوید. می گویند «حارث مُحاسبی» آن عارف بزرگ، وقتی هم كه خیلی پیر و فرتوت شده  بود - به طوری كه نمی توانست روی پای خود بایستد- همین كه اذان می گفتند، بدنش راست می شد، نمازش را می خواند و دوباره می افتاد. چنین كسی خودش برنامه است. به یاد دارم شخصی را كه در حال اغما و احتضار بود هیچ چیزی نمی فهمید، اما همین كه مؤذن اذان می گفت، چون نمی توانست بلند شود و وضو بگیرد، شروع  می كرد روی شكمش تیمم كردن و بعد نماز را با کلمات صحیح می خواند. نماز كه تمام  می شد دوباره به حالت اغماء می رفت. این ها خودشان بعد از یك مدتی که در عمر خود با برنامه کار کرده اند و محور برنامه ها را هم نماز قرار داده اند، برنامه شده اند، حالا تصور فرمائید در برزخ چقدر به این ها خوش می گذرد! چون یك شخصیت منظم الهی برای خود تدوین كرده اند.

 

Share