علم به خودی خود راه می گشاید

ضرورت مطالعه و نحوه‌ی آن/استاد طاهرزاده
علم به خودی خود راه می‌گشاید
وقتی خودِ علم نور است، و خداوند آن را به قلبی که آماده باشد می اندازد، خودش راه را نشان می دهد، مطالعه ی کتب عالمان اهل خلوت، زمینه ی تجلی آن نور خواهد شد و معلوم است آن علمی  كه عرض می کنم غیر از علم فیزیك و شیمی و امثال آن ها است، علمی است  كه به کمک آن

علم به خودی خود راه می گشاید
سؤال: در زمینه های شخصی و اجتماعی و فعالیت های فرهنگی چگونه از مطالعاتمان  استفاده كنیم؟
جواب: وقتی در مقام علم قرار گرفتید، خودش به خودی خود راه می گشاید و اقتضائات خود را ظاهر می کند، دیگر دل و دست و زبان شما جهت خاص خود را می رود، چون علم شما را می برد، نه این که شما علم را. وقتی با علم روبرو شدید با مقصد روبه روئید، دست و زبان و پای شما است که سعی می کند خود را در آن ساحت حفظ کند. شخصی آمد خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سؤال کرد؛ قیامت چه موقع واقع می شود؟ همان طور كه می دانید پیامبر(صلی الله علیه وآله) تجلّی كامل عالم غیب و قیامت است. مولوی به طرف انتقاد می کند که تو از قیامت می پرسی قیامت چه موقعی است؟
پس محمد صد قیامت بود نقد
زآن که حلّ در فنایش حل و عقد
زادة ثانی است احمد در جهان
صد قیامت بود او اندر عیان
زو قیامت را همی پرسیده اند
کای قیامت تا قیامت راه چند
با زبان حال می گفتی بسی
که ز محشر حشر را پرسد کسی؟
پس قیامت شو قیامت را ببین
دیدن هرچیز را شرط است این

وقتی خودِ علم نور است، و خداوند آن را به قلبی که آماده باشد می اندازد، خودش راه را نشان می دهد، مطالعه ی کتب عالمان اهل خلوت، زمینه ی تجلی آن نور خواهد شد و معلوم است آن علمی  كه عرض می کنم غیر از علم فیزیك و شیمی و امثال آن ها است، علمی است  كه به کمک آن به خلوت علما وارد می شوید و در عالَم آن ها سیر می کنید.

 

Share