مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 86) / قلب سلیم

دانلود هشتاد و ششمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «قلب سلیم»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 86) / قلب سلیم

هشتاد و ششمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «نشانه قلب سلیم» به مدت 16 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 86) / قلب سلیم

 من از کجا بفهمم میزان محبت من به خدا چقدر هست؟

من از کجا بفهمم اصلاً به دنیای عشق به الله وارد شده‌ام یا نه؟

اگر به این " تنها دنیای حقیقی و ارزشمند" ، وارد نشده‌ام... چرا وارد نشده‌ام؟ 

و اگر به جاده‌ی عشق رسیده‌ام، الآن کجایِ مسیرِ عاشقی هستم؟

من از کجا بفهمم قلبم به سلامت رسیده یا هنوز بیمار است؟ 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 86) / قلب سلیم

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share