فیش روضه شب اول محرم | اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز

متن فیش روضه شب اول محرم با موضوع «اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز» به همراه پی دی اف
فیش روضه شب اول محرم | اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز

فیش روضه شب اول محرم | اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز

به مناسبت فرارسیدن ماه محرم الحرام، مجموعه فیش روضه ویژه شب اول ماه محرم با موضوع «اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز» را تقدیم عاشقان و دلسوختگان ارباب بی کفن آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام می نماییم.

⫸⫸⫸ ویژه نامه مرتبط : ویژه نامه روز اول محرم ⫷⫷⫷ 

فیش روضه شب اول محرم | اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز

بسم الله الرحمن الرحیم

فیش  روضه شب اول

آهنگ سفر کرد به فرمان حسین
در کوچۀ کوفه شد غزل خوان حسین

وقتی که حماسه را به خون امضا کرد
میگفت: که جان من به قربان حسین

شاعر: غلامرضا شکوهی

سلام ایزدمنان، سلام جبرائیل ِ
سلام شاه شهیدان به مسلم بن عقیل

اشک جریانسازو اشک جریانسوز؛

«کُلَّمَا اجْتَمَع َ إِلَیْه ِ مِنْهُم ْ جَمَاعَۀ ٌ قَرَأ َ عَلَیْهِم ْ کِتَاب َ الْحُسَیْن ِ بْن ِ عَلِیٍّعلیه السلام و َ هُمْ َ یَبْکُون»
هربار که جماعتی از مردم کوفه گرد او حلقه میزدند، حضرت مسلم علیه السلام، نامه امام حسین علیه السلام را برای آنها میخواند و آنها گریه میکردند...

سعد بن عبیده می گوید:
«إن َّ أشْیاخَنا مِن ْ أَهْل ِ الْکُوفَۀ ِ لَوُقُوف ٌ عَلَى تَل ٍّ یَبْکُون»
شیوخ و بزرگان کوفه در بالای تپه ای ایستاده بودند و بر مظلومیت حسین گریه میکردند ومیگفتند: اَللّهُم َأنْزِل ْ عَلْیِه َنَصْرَک

سعد بن عبیده که خود در سپاه عمر سعد بود برآشفت و به آنها گفت:«یاُ أعداء َ اهلل ِ أال تَنزِلُون َ فَتَنصُرُونَه»! ای دشمنان خدا چرا فرود نمیآ یید و او را یاری نمیکنید؟ بنابراین اگر صرف گریه کارساز بود که خود ِ دشمن هم در روز عاشورا گاهی گریست! «َ و َ هُم ْ یَبْکُون» گریه کردند ولی یاری نکردند.

جنس اشک در روضه ها و جلسات ما باید اشکی باشد که حرکت و تحول ایجاد کند.

گریز: َ

«فَقَالَلَه ُ مُحَمَّد ُ بْن ُ الْأَشْعَث ِ لَک َ الْأَمَانُ... إِنَّک َ لَا تُکْذَب ُ و َ لَا تُغَر فَاجْتَمَعُوا حَوْلَه ُ و ُانْتَزَعُوا سَیْفَه ُ فَکَأَنَّه ُ عِنْد َ ذَلِک َ أَیِس َ مِن ْ نَفْسِه ِ و َ دَمَعَت ْ عَیْنَاه ُثُم َّ قَال َ هَذَا أَوَّلِ الْغَدْر»
محمد بن اشعث به حضرت مسلم( علیه السلام) گفت: تو در امان هستی و آنها دور حضرت مسلم (علیه السلام) جمع شدند و شمشیرش را از او گرفتند.
گویا در همین هنگام بود که از نجات خویش ناامید شد و چشمانش پر از اشک گردید. سپس فرمود: این آغاز نیرنگ[شما] بود.

برداشت:َ

فَاجْتمَعُوا حَوْلَهُ؛

این شیوه کوفیان است که شخص بی پناه و مجروحی که دیگر توانی در بدنش نمانده را محاصره کنند و با کنایه و طعنه به او زخم زبان بزنند .
« در هنگام مبارزه هم همین روش را پیش گرفتند. سربازان بر پشت بام خانه رفتند و از آنجا او را سنگ باران کردند و دسته های نی را آتش زده و بر سر و رویش پرتاب می کردند.»

با حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) هم با همین شیوه مبارزه کردند او را نیز محاصره کردند «ٍو َ حَمَلُوا عَلَیْه ِ مِن ْ کُل ِّ جَانِب؛ و از همه جهت به او حمله کردند. آنها حتی با کودکان و بانوان هم همین گونه برخورد می کردند. وقتی حضرت سکینه

(سلام الله علیها) در قتلگاه بدن پدر را در آغوش کشید تاریخ می نویسد بازهم دسته جمعی آمدند:

«فَاجتَمَعَت ْ عِدَّة ٌ مِن َ الْأَعْرَاب ِ حَتَّى جَرُّوهَا عَنْه؛ عده ای از اعراب جمع شدند و او را از بدن پدر جدا کردند».

منابع:
..............................................

1. أنساب األشراف للبالذری،ج۳
2. اإلرشاد، ج۲
3. اللهوف على قتلى الطفوف

فیش روضه شب اول محرم | اشک جریان‌ساز و اشک جریان‌سوز

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ماه محرم - ویژه نامه خون خدا (امام حسین علیه السلام)

Share