کتاب الکترونیکی «فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن»

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن»
کتاب الکترونیکی «فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن»

کتاب الکترونیکی «فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن»

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن»

در این فایل، یک فایل پی دی اف توضیحات کامل مربوط به اجرای فلش کارت و یک فایل، فلش کارت ها قرار دارد. در فایل فلش کارت ها، 3 تصویر وجود دارد که در سایز a3 پرینت گرفته با برش دور کارت ها 24 فلش کارت آماده می گردد.

کتاب الکترونیکی «فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن»

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : فلش کارت آموزشی آشنایی با نام 24 سوره قرآن

اثر : کاری از گروه فرهنگی تبلیغی هدیه آسمان

تعداد صفحات : 9

Share