ببینید | جای خالی پدر حافظ 8 ساله که همه مجریان را به گریه انداخت

دریافت ویدئو
دختر 8 ساله حافظ کل قرآن که پدرش مدافع حرم و مفقودالاثر بود، همه مجریان و داوران برنامه محفل را به گریه انداخت.

ببینید | جای خالی پدر حافظ 8 ساله که همه مجریان را به گریه انداخت

در برنامه تلویزیونی «محفل»، دختر 8 ساله حافظ کل قرآن که پدرش مدافع حرم و مفقودالاثر بود، همه مجریان و داوران را به گریه انداخت. / مدت: 2 دقیقه

ببینید | جای خالی پدر حافظ 8 ساله که همه مجریان را به گریه انداخت

همچنین ببینید : سرود علی کوچولو - فرزندان شهدای مدافع حرم + متن

 

پدیدآورنده: 
Share