کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه دوازدهم

دانلود دوازدهمین قسمت از سری مجموعه صوتی کلینیک درمان حسادت استاد محمد شجاعی

کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه دوازدهم

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت دوازدهم از سری مجموعه صوتی کلینیک درمان حسادت استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه دوازدهم

خود شناسی، کلید صندوقچه ی ارزشمندی است
کسی که خودشو شناخته
محاله به حسادت، آلوده بشه!

 

 

❖   انسان؛ کسیه که حقیقت خودشو شناخته و به احساس عزت و ارزشمندی رسیده.

      آرزوهاش کوچیک نیست، بلکه به دغدغه های بلند فکر میکنه!

⫸  این آدم؛ محاله به حسادت آلوده بشه.

                                       کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه دوازدهم                                          

⫸ ⫸ ⫸ ⫸جهت دسترسی به سایر جلسات کلینیک درمان حسادت اینجا کلیک کنید.

 ⫸ ⫸ ⫸ ⫸ جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share