نظر مراجع عظام درباره سقط جنین دارای معلولیت جسمی

انجمن‌ها: 

نظر مراجع عظام درباره سقط جنین دارای معلولیت جسمی

نظر مراجع عظام درباره سقط جنین دارای معلولیت جسمی

نظر آیت الله امام خامنه ای 

سوال : آیا صِرف تشخیص بیماری در جنین، مجوّز سقط آن است؟ و در صورت سقط دیه آن بر عهده چه کسی می آید؟

جواب : مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط جنین نیست و حرمت آن را از بین نمی برد، مگر در موارد بسیار خاص و بیماریهایی که نگهداری آن برای اطرافیان با مشقت زیاد و حرج همراه باشد، که در این صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن روح جایز است، اما بنا بر احتیاط واجب، دیه آن باید پرداخت شود و دیه بر عهدۀ کسی است که عمل سقط را انجام می دهد.

نظر مراجع عظام درباره سقط جنین دارای معلولیت جسمی

نظر آیت الله سیستانی

سوال : گاهی پزشکان، چنان تشخیص می دهند که جنین بیماری خطرناکی دارد و اگر زاده شود او ناقص الخلقه خواهد بود و یا پس از اندک زمانی، خواهد مرد و پزشکان، ترجیح می دهند که جنین را ساقط کنند آیا چنان حقی را دارند؟ و آیا مادر می تواند خود را در اختیار پزشکان قرار دهد تا جنین او را در آورند؟ و سرانجام دیه او به عهده کیست؟

جواب : تنها بدین جهت که جنین ناقص الخلقه و یا پس از تولد، فقط مدت کوتاهی زنده خواهد بود، مجوز سقط جنین نمی شود پس مادر نمی تواند اجازه چنین کاری را به پزشکان بدهد و آنان نیز نمی توانند جنین را خارج کنند و دیه بر عهده کسی است که عملاً به چنان کاری دست زده است.

Share