تصویرسازی های اگزوپری در شازده کوچولو

انجمن‌ها: 

تصویرسازی های اگزوپری در شازده کوچولو

سال ۱۹۶۸، کتابخانه ی مورگان در شهر نیویورک به مجموعه ای از دست نوشته های اگزوپری از آخرین نسخه ی شازده کوچولو دست یافت که شامل سی هزار کلمه (دوبرابر بیش تر از نسخه ی منتشرشده ی کتاب) بود. در این میان چندین تصویرسازی با آب رنگ از صحنه های کتاب نیز کشف شد. با کشف این تصاویر اگزوپری دوشادوش نویسندگانی چون تالکین ایستاد که خود دست به خلق تصویر برای آثار ادبیشان زده بودند.

در حقیقت جمله ای از اگزوپری وجود دارد که به آثارش جایگاهی منحصر به فرد می بخشد: «آن چه که حیاتی است، به چشم نمی آید!»

با تجسم بخشیدن به خیالات و خلق تصویر، نویسندگان بزرگ حتی پس از مرگ، تا سالیان سال و بر نسل های متمادی تأثیر می گذراند.

تصویرسازی های اگزوپری در شازده کوچولو

خلق شازده کوچولو از طرحی روی یک ملحفه

عادت اگزوپری در نوشتن، هم چون بسیاری از نویسندگان عجیب و غریب بود. او به ندرت در طول روز دست به قلم می برد، در عوض شب ها یک نفس می نوشت و از این که ساعت دوی نیمه شب با دوستانش تماس بگیرد و بخشی از کتاب را برایشان بخواند هیچ ابایی نداشت. همیشه فنجانی چای یا قهوه در دست داشت و سیگاری میان لبانش بود. این عادت چنان تداومی داشت که بر بسیاری از نقاشی های او ردی از نوشیدنی و سوختگی سیگار باقی مانده است.

در پاسخ به یکی از دوستان نزدیکش، نویسنده ی فرانسوی ایده ی شازده کوچولو را از چروکی دانست که بر ملحفه ی سفید تخت خوابش افتاده بود.

اگزوپری می گوید: «از طرح روی ملحفه نامش را پرسیدم و او گفت: شازده کوچولو!»

آرشیوی از تصویرسازی های اگزوپری برای شازده کوچولو

در اینجا تعدادی از تصویرهایی که اگزوپری برای تصویرسازی شازده کوچولو کشیده است می آوریم.

تصویر سازی شازده کوچولو 6 تصویر سازی شازده کوچولو 7
نقاشی از شازده کوچولو 1 طرح آب رنگ از شازده کوچولو اگزوپری

در تصویرهای پایین می توانید رد قهوه و خاکستر سیگار را ببینید

تصویر سازی شازده کوچولو تصویر سازی شازده کوچولو 3

ماموریت بی بازگشت

در آوریل سال ۱۹۴۳، کمی پس از انتشار شازده کوچولو، اگزوپری ۴۳ ساله از نیروی هوایی الجزیره درخواست معافیت خدمت کرد. او تمام عمر خود را به عنوان خلبان در نیروی هوایی خدمت کرده بود و حالا هشت سال از سن قانونی خلبانی اش می گذشت. با درخواست اگزوپری موافقت شد، اما پیش از بازنشستگی موظف بود که در یک مأموریت شناسایی شرکت کند. اگزوپری متن دست نویس شازده کوچولو را به یکی از دوستانش سپرد و عازم مأموریت شد.

نویسنده ی فرانسه تبار هرگز از این مأموریت بازنگشت. او در ۴۴ سالگی در سانحه ی هوایی درگذشت، سنی که قرابتی عجیب با مشهورترین اثرش دارد؛ شازده کوچولو نیز پیش از ترک سیاره اش ۴۴ بار به تماشای غروب آفتاب ایستاده بود.

 

منبع : طاقچه

Share