شعر قدسیان آسمان (شاعر:فضل الله نعیمی)

انجمن‌ها: 

شعر قدسیان آسمان (شاعر : فضل الله نعیمی)

ای کاروان ! ای کاروان
من دزد شب رو نیستم
من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم

ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم
ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم

من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم
من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

باز هوایی نیستم
تا تیهوی جان آورم
عنقای قاف غربتم
کی بانگ بر تیهو زنم؟

کی بانگ بر تیهو زنم؟

ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم
ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم

من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم
من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

خاقان اردو دار اگر
از جان مگردد ایل من
صاحبقران عالمم
بر ایل و بر اردو زنم

بر ایل و بر اردو زنم

خیز ای توانگر پیش من
بنشین به زانوی ادب
من پادشاه کشورم
کی پیش تو زانو زنم؟

کی پیش تو زانو زنم؟

ای کاروان ! ای کاروان !
من دزد شب رو نیستم
ای کاروان ! ای کاروان
من دزد شب رو نیستم

من پهلوان عالمم
تیغ رویارو زنم
من پهلوان عالمم
من تیغ رویارو زنم

بر قدسیان آسمان
من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از لا دم زند
من دم ز الاهو زنم

شعر قدسیان آسمان (شاعر : حضرت مولانا)

مطالب مرتبط: آلبوم کوچ عاشقانه - علیرضا عصار (دانلود صوت و متن)

Share

این شعر از قطب سلسله دراویش حروفیه فضل‌الله نعیمی ملقب به فضل علی شاه هستش

از فضل الله نعیمی نه مولانا

لطفا یکی و اینو معنی کنه.

لطفا یکی این شعر و معنی کنه.

برای معنی این یک کلاس درس میخواد

آیا این شعر در وصف حضرت علی امیرالمومنین گفته شده؟؟

بله

این شعر از دیوان اشعار حضرت قطب العارفین وغوث السالکین حضر سید عبدالقادر گیلانی ملقب به غوث الاعظم است که بنیان گدار طریقه عرفانی قادری هستند وحدود ۹۰۰ سال پیش میزیسته اند واز خطه گیلان وصومعه سرا بودند ومرقد مبارک ایشان در بغداد زیارتگاه عرفا ودراویش وعاشقان ایشان است ومرقد مادرشان در صومعه سرا با نام ام الخیر است واین یکی از اشعار بسیار معروف ایشان است که در حالت جذب وقرب الهی در رابطه با لقب بزرگ ایشان که" باز الاشهب"به معنای باز عرش الهی میباشد سروده اند واز شطحیات حضرت است ولی متاسفانه در ایران به دلیل عدم اشنایی با اشعار ایشان که بیشتر هم فارسی است بسیاری ازاشعارشان به اشتباه به اسم شعرا وعرفای دیگر معرفی میشود

این شعر در وصف امام علی علیه السلام هست؟

شاعر این شعر فضل الله نعیمی استرآبادی است

بازم ادامه داره

منظور از قدسیان کیان و یاهو ینی چی ؟

قدسیان یعنی مقدسان یا هو یعنی ای آن...

یا حق

باز هوایی نیستم
تا تیهوی جان آورم
عنقای قاف غربتم
کی بانگ بر تیهو زنم؟

کی بانگ بر تیهو زنم؟

هو

بازی نیستم که به شکار تیهو روم. بلکه سیمرغ قله قافم ! چقدر زیبا ! چقدر ظرافت ! به به

این شعر به مثابه یک واژه نیست که با یک کلمه بتوان معنی کرد ، باید اهل معرفت و شناخت از سلوک معنوی باشیم تا فهوای کلام شاعر را درک و روح و جان خود را از لذت این اشعار سیراب نماییم.