معرفی صد کتاب بزرگ جهان

شماره
نام کتاب
نويسنده
مکان و زمان
ترجمه فارسي يا نسخه معتبر
1
قرآن
کتاب وحي الهي
عربستان قرن يکم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي
2
خوشه هاي علف
والت ويتمان
آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه ملّخص سيروس پرهام
3
گلشن راز
شيخ محمود شبستري
ايران قرن هفتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي با مقدمه وتوضيحات
4
تذکرة الاولياء
عطار
ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي ويرايش و توضيحات پرفسور کربن
5
جنگ و صلح
تولستوي
روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه کاظم انصاري
6
سيروسلوک ترسا
جان بانيان
انگليس قرن هفدهم ميلادي
ترجمه فارسي قديمي چاپ زمان قاجار
7
کليله و دمنه
روايت نصراله منشي
ايران قرن هفتم هجري
ويرايش وتوضيحات مجتبي مينوي
8
بهشت گم شده
جان ميلتون
انگليس قرن هفدهم ميلادي
ترجمه شجاع الدين شفا با تلخيص
9
کتاب مقدس
انبياي بني اسرائيل
خاورميانه هزاره هفتم پيش از ميلاد تا تولد مسيح
ترجمه تفسيري جديد و ترجمه کليساي انجيلي تهران
10
کمدي الهي
دانته
ايتاليا قرن سيزدهم ميلادي
ترجمه شجاع الدين شفا
در سه جلد با توضيحات وتصاوير
11
شهرخدا
آگوستين قديس
رم باستان حدود قرن سوم ميلادي
ترجمه نسبتاً خوب فارسي دارد
12
نامه هاي مارسيليوفيچينو
مارسيليو فيچينو
ايتاليا قرن پانزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد
13
کليات آثارشکسپير
ويليام شکسپير

انگليس قرن هفدهم ميلادي
ترجمه موجود دردوجلد دکتر پاسارگادي در انتظار ترجمه هاي بهتر
14
بينوايان
ويکتور هوگو
فرانسه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه حسينقلي مستعان
15
شاکونتالا
کاليداسا
هند حدود قرن پنجم ميلادي
ترجمه متن کامل مترجم هندي ايندوشيکهر و ترجمه منثور وملخص از علي اصغر حکمت
16
شاهزاده گنجي
مورا ساکي شيکيبو
ژاپن قرن يازدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد
17
گفتار در روش
رنه دکارت
فرانسه قرن هفدهم ميلادي
ترجمه محمّد علي فروغي
ترجمه کامل و عالي است
18
مکالمات
افلاطون
يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه دکتر کاوياني، دکتر لطفي و فوآد روحاني
19
سيرت کورش کبير
کسنوفون
يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه فارسي دارد
20
تاريخ هرودوت
هرودوت
يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه فارسي خوب دارد
21
آنا کارنينا
تولستوي
روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
22
تحقيق ما اللهند
ابوريحان بيروني
ايران قرن چهارم هجري
ترجمه فارسی دارد
23
اخلاق

اسپينوزا
هلند قرن هفدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
24
شهريار

ماکياولي
ايتاليا قرن پانزدهم ميلادي
ترجمه داريوش آشوري
25
سفرهاي گاليور

جاناتان سوئيفت
انگليس قرن هفدهم ميلادي
ترجمه منوچهر اميري
26
والدن
هنري ديويد ثورو
آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد
27

چهار مقاله عروضي
نظامي عروضي سمرقندي
ايران قرن ششم هجري
تصحيح علامه قزويني – فارسي است
28

تاريخ بيهقي
ابوالحسن بيهقي
ايران قرن ششم هجري
فارسي است
29
افسانه هاي لافونتن
ژان دولافونتن
فرانسه قرن هفدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد ملک الشعراي بهار و پروين اعتصامي نيز بعضي داستان ها را به نظم درآورده اند
30
داستانهاي کوتاه تولستوي
تولستوي
روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه ها ي پراکنده
31
پنج گنج
نظامي گنجوي
ايران قرن ششم هجري
نسخه وحيد دستگردي
32
نمايشنامه هاي يوري پيدس
يوري پيدس
يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه ها ي پراکنده
33
ايلياد و اوديسه
هومر
يونان قرن هفتم تا دهم پيش از ميلاد
ترجمه سعيد نفيسي

34

سفرنامه
ناصر خسرو قبادياني
ايران قرن پنجم هجري
فارسي است
35

حديقة الحقيقه
سنايي غزنوي
ايران قرن ششم هجري
تصحيح مدرس رضوي
36
افسانه هاي پريان
هانس کريستين اندرسن
دانمارک قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده و متعدد
37
ديوان حافظ
شمس الدين حافظ شيرازي
ايران قرن هشتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي
38
قصيده تائيه(نظم السلوک)
ابن فارض مصري
مصر قرن ششم هجري
ترجمه و تفسير سيف فرغاني در کتابي با عنوان مشارق الدراري
39
اسفار

ملاصدرا
ايران قرن دهم هجري
ترجمه پراکنده جواد مسلح و ديگران
40
فائوست
جان ولفگانگ گوته
آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه دکتر مبشري
41
لغتنامه دهخدا
علي اکبردهخدا
ايران معاصر
فارسي است
42
بوستان

سعدي شيرازي
ايران قرن هفتم هجري
شرح خزائلي
43
گزيده آثار نيچه

والتر کوفمن
آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه داريوش آشوري
44
مقالات فرانسيس بيکن
فرانسيس بيکن
انگليس قرن 17 ميلادي
ترجمه هاي پراکنده
45

رباعيات حکيم عمر خيام
خيام نيشابوري
ايران قرن ششم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي
46
اسرارالتوحيد
محمدبن منور
ايران قرن پنجم هجري
فارسي است
47
مثنوي معنوي

جلال الدين محمد بلخي(مولوي)
ايران قرن هفتم هجري
نسخه کلاله خاور
48

انسان هاي نمونه
رالف والدو امرسن
امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد
49
آليس در سرزمين عجايب
لوئيس کرول
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
50
ماهاباراتا و رامايانا
حماسه هند
هند پيش از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد
51
اوصاف الاشراف

خواجه نصير طوسي
ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است
به خط عمادالکتاب قزويني
52
زند اوستا

زرتشت
ايران قبل از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد
53
پيامبر
جبران خليل جبران
آمريکا قرن بيستم ميلادي
ترجمه حسين الهي قمشه اي
54
فيه ما فيه

جلال الدين محمد بلخي (مولوي)
ايران قرن هفتم هجري
نسخه فروزانفر
55

گلستان
سعدي شيرازي
ايران قرن هفتم هجري
نسخه غلامحسين يوسفي
56
فصوص الحکم

محي الدين عربي
اسپانيا قرن ششم هجري
ترجمه و شرح از محمدعلي موحد و صمد موحد
57
مقالات بزرگ از همه ملت ها
پريچارد(گردآوري
معرفي وويرايش)
انگليس معاصر
ترجمه فارسي ندارد
58
افسانه هاي کنتربري
جفري چاسر
انگليس قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده
59
مثنوي هاي عطار

شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري
ايران قرن ششم هجري
نسخه هاي شفيعي کدکني
60
شاهنامه
ابوالقاسم فردوسي
ايران قرن چهارم هجري
متن فارسي است
61

بها گاواد گيتا
ناشناس
هند حدود قرن ششم پيش از ميلاد
ترجمه ايندوشيکهر
62

مقالات شمس
شمس تبريزي
ايران قرن هفتم هجري
نسخه موحد
63

شرح حال برتراند راسل
برتراند راسل
انگليس معاصر
ترجمه احمد بيرشک
64

شرح حال بنيامين فرانکلين
بنيامين فرانکلين
امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد
65

مجموعه اشعار
اميلي ديکنسن
ديکنسن
امريکا قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده توسط حسين الهي قمشه اي و يک مجموعه با ترجمه سعيدي
66

اشعار عرفاني
آلن جاکوبز
انگليس معاصر
ترجمه فارسي ندارد
67
انديشه

مارکوس اورليوس
روم قرن دوم ميلادي
ترجمه ملخص نجف دريابندري و ترجمه کامل ولي متوسط از عرفان ثابتي
68
اعترافات
ژان ژاک روسو
فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه دکتر زيرک زاده
69

برادران کارامازوف
داستايوسکي
روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
70
دن کيشوت
سروانتس
اسپانيا قرن شانزدهم ميلادي
ترجمه محمد قاضي
71
اعترافات اگوستين قديس
آگوستين قديس
روم قرن سوم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
72
اميل
ژان ژاک روسو
فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه دکتر زيرک زاده
73
دکامرون
بوکاچيو
ايتاليا قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
74
هزارو يک شب
(متن عربي)
گردآورندگان ناشناس
ايران قرن يازدهم هجري
تر جمه عبداللطيف تسوجي
75
وراي خير و شر
نيچه
المان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
76
شرح حال چليني
چليني
ايتاليا قرن هجدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
77
زيبايي شناسي
بنديتو کروچه
ايتاليا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فواد روحاني
78

عشق هرگز نمي ميرد
اميلي برونته
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
79
نمايشنامه هاي پنجگانه اسکاروايلد
اسکاروايلد
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
80

غرور و تعصب
جين استين
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه خانم مصاحب
81
تصوير دوريان گري
اسکاروايلد
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فرهاد
82
نمايشنامه دشمن بشر
هنريک ايبسن
نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
83
حرف اتشين
ناتانيل هاتورن
امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
84
نمايشنامه پيگماليون
برنارد شاو
انگليس قرن بيستم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
(نام ديگر اثر در فيلم:بانوي زيباي من)
85
نمايشنامه خانه عروسک
هنريک ايبسن
نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

86
آثار هنري لانگ فلو
هنري لانگ فلو
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده به فارسي ترجمه شده است
87
به سوي فانوس دريايي
ويرجينياولف
انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

88
مجموعه داستان هاي کوتاه(کتاب طرح ها)
واشينگتن ايروينگ
امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده
89
کتاب تغييرات(ايچينگ)
نويسنده گمنام چيني
چين پيش از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

90
ارغنون جديد
فرانسيس بيکن
انگليس قرن 17 ميلادي
ترجمه گزيده دارد

91
ناکجا آباد
توماس مور
انگليس قرن شانزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
92
الفهرست(متن عربي)
ابن نديم
ايران قرن پنجم هجري
ترجمه فارسي دارد
93
شرايع الاسلام(متن عربي)
علامه حلي
ايران قرن هفتم هجري
ترجمه فارسي دارد
94
اساس الاقتباس
خواجه نصير طوسي
ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است
95
نفايس الفنون
محمد ابن محمود آملي
ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است
96
فصوص الحکمه
ابونصر فارابي
ايران قرن چهارم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي
97
نامه هاي عين القضات همداني
عين القضات همداني
ايران قرن ششم هجري
فارسي است
98
داستان هاي برادران گريم
جکوب و ويلهلم گريم
آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
99
در طبيعت اشياء
لوکر تيوس
يونان قرن ششم ميلادي
ترجمه فارسي دارد
100
انسان الکامل
عزيزالدين نسفي
ايران قرن ششم هجري
فارسي است

Share