مستند سفر دوازدهم - روایتی از سفر شهید سید ابراهیم رئیسی​ به اندونزی 

دریافت ویدئو
موضوع: 
دانلود مستند سفر دوازدهم، سفر شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به اندونزی پرداخته شده است.

مستند سفر دوازدهم - روایتی از سفر شهید سید ابراهیم رئیسی​ به اندونزی 

در مستند سفر دوازدهم، سفر شهید آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به اندونزی پرداخته شده است. / مدت : 3 دقیقه

مستند سفر دوازدهم - روایتی از سفر شهید سید ابراهیم رئیسی​ به اندونزی 

Share