تصاویر تبلیغ طلاب در منطقه بازفت - اردوی جهادی تبلیغی سیدالشهدا

دریافت ویدئو
اعزام مبلغ به مناطق صعب العبور استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان بازُفت)

تبلیغ طلاب در منطقه بازفت - گروه تبلیغی بلاغ مبین

اعزام مبلغ به مناطق صعب العبور استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان بازُفت) در قالب اردوی جهادی تبلیغی سیدالشهدا علیه السلام توسط موسسه جهادی تبلیغی بلاغ مبین در دهه محرم

Share