صوت | ضرورت کار تشکیلاتی - استاد حقیقت نژاد / جلسه 2

موضوع: 
دانلود دومین قسمت از مباحث «ضرورت کار تشکیلاتی» در بیان حجت الاسلام حقیقت نژاد

صوت | ضرورت کار تشکیلاتی - استاد حقیقت نژاد / جلسه 2

در این بخش، دومین قسمت از مباحث «ضرورت کار تشکیلاتی» در بیان حجت الاسلام حقیقت نژاد را به مدت 14 دقیقه با مخاطبان گرامی به اشتراک می گذاریم.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ویژه نامه مرتبط : ویژه نامه تشکیلات از نگاه بزرگان 

Share