یادداشت | «مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا»

یادداشتی از مرجان صومی با موضوع «مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا» | تهیه شده در مرکز بررسی مسائل فرهنگی
«مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا»

یادداشت | «مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا»

یادداشتی از مرجان صومی با موضوع «مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا» | تهیه شده در مرکز بررسی مسائل فرهنگی

کتاب الکترونیکی «مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا»

مشخصات اثر: 

موضوع : مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا

نویسنده : مرجان صومی

تعداد صفحات : 4

دانلود فایلاندازه
PDF icon «مدیران فرهنگی، فقدان سیستم ارزیابی و ارتقا»10.13 مگابایت
پدیدآورنده: 
Share