ببینید | دالان تورانی ناتو / تشریح جنگ کریدورها

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل دالان تورانی ناتو/ تشریح جنگ کریدورها24.64 مگابایت
جدالی که در جنوب ماورا قفقاز جریان دارد، محصول یک پروژهٔ مشترک برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه است. الهام علی‌اف از آن با عنوان کریدور زنگزور، ترکیه با عنوان کریدور توران و ایران با عنوان دالان تورانی ناتو یاد می‌کند.

ببینید | دالان تورانی ناتو / تشریح جنگ کریدورها

آنچه در این کلیپ تصویری مشاهده می کنید :

 دالان شمال و جنوب به‌عنوان یک کریدور بین‌المللی چه اهمیتی برای ایران و روسیه و هند دارد؟
✔ مسیرهای چهارگانه اتصال ترانزیتی ایران به روسیه در چارچوب دالان شمال - جنوب کدام‌اند؟ هر کدام چه مزیت‌ها و ضعف‌هایی دارند؟
✔ فتنه لابی‌های باکو علیه ایران در دالان شمال - جنوب چیست؟ آنها تلاش دارند چه القائاتی دراین‌خصوص بر تصمیم‌گیران در ایران بگذارند؟
✔ دام ژئوپلیتیکی که بر اساس طرح آمریکایی «مایکل دورن» برای ایران و روسیه در دالان شمال - جنوب برنامه‌ریزی‌شده است، چیست؟
✔ دالان شمال - جنوب چه تأثیری بر دالان تورانی ناتو یا همان کریدور جعلی زنگزور دارد؟

✔ جدالی که در جنوب ماورا قفقاز جریان دارد، محصول یک پروژهٔ مشترک برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه است. الهام علی‌اف از آن با عنوان کریدور زنگزور، ترکیه با عنوان کریدور توران و ایران با عنوان دالان تورانی ناتو یاد می‌کند.

ببینید | دالان تورانی ناتو/ تشریح جنگ کریدورها

بیشتر بخوانید : دالان زنگزور یا دالان ناتو؟

Share