مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 9) / نگاه درست به کل جهان

قسمت نهم از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 9) / نگاه درست به کل جهان

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت نهم از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «نگاه درست به کل جهان» با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 9) / نگاه درست به کل جهان

اینکه خداوند، تمام آفرینش را مسخّر انسان کرده، اما بشریت، سال‌هاست در آرزوی سفر به

نزدیک‌ ترین سیاره به زمین، به سر می‌برد؛

این که با وجود قرن‌ها پیشرفت علم،  مشاهده‌ی ماورای طبیعت، برای اکثر قریب به اتفاق ما، رؤیایی دست‌نیافتنی‌ست؛

به دلیل نگاه غلطی‌ست که به کل جهان خلقت داریم!

نگاه درست را، چگونه باید بدست آورد؟!

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 9) / نگاه درست به کل جهان

 جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

 جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.   

Share