مستند سرحد - کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش سوم

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل مستند سرحد - بخش سوم49.96 مگابایت
موضوع: 
مستند سرحد، واقعیت های جنگ قره باغ و حمایت ها و پشتیبانی های ایران از آغاز این جنگ، تاکنون از دولت و مردم جمهوری آذربایجان را نشان می دهد.

مستند سرحد - کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش سوم

مستند سرحد، واقعیت های جنگ قره باغ و حمایت ها و پشتیبانی های ایران از آغاز این جنگ، تاکنون از دولت و مردم جمهوری آذربایجان را نشان می دهد.

این مستند که از سوی شبکه استانی سبلان تهیه شده است با مصاحبه از کارشناسان مسائل قفقاز و همچنین ارائه مستندات جنگ قره باغ و اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان در کمک و پشتیبانی از این کشور در جنگ اول و دوم قره باغ را نشان می دهد.

مستند سرحد – کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ / بخش سوم

جهت دسترسی به مجموعه مستندهای سیاسی امنیتی کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share