نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان
شهید مفتح (ره) تقریباً جوانان را درک می‌ کرد و تا حدود زیادی می‌ توانست آنها را جذب کند. لذا مسجد جاوید بعد از اینکه حسینیه ارشاد تعطیل شده بود، پایگاه جوانان بود.

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

شهید دکتر محمد مفتح (ره) از یاران نهضت امام خمینی و از مبارزان فعال دوران انقلاب به شمار می آمد که در تربیت نیروهای جوان انقلابی و هدایت آن ها نقش بسیار مهمی ایفا کرد. سرانجام شهید مفتح (ره) پس عمری ایثار و اندیشه ورزی در 27 آذرماه 1357 توسط گروهک فرقان ترور شد و به شهادت رسید.

در ادامه با گریزی به خاطرات مرتضی محمودی که تحت عنوان «عبور از شب» چاپ و منتشر شده است، روایاتی از شهید دکتر محمد مفتح (ره) می خوانیم.

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

تواضع شهید مفتح (ره)

مرتضی محمودی می گوید: دکتر مفتح (ره) برای آقای مطهری خیلی احترام قائل بود. ایشان وی را استاد خودش می دانست. من بارها در دانشکده می دیدم که با چه احترام ویژه ای با استاد برخورد می کرد و دائماً هر وقت از ایشان اسم می برد به عنوان استاد فرهیخته و معنوی یاد می کرد. وی بسیار به ایشان علاقه مند بود. دکتر مفتح (ره) در دانشکده منطق و کلام باب هادی عشر درس می داد. یک کتابچه ی قدیمی طلبگی کلام درس می داد. وی در آن موقع یک کتاب منطق هم نوشته بود و چاپ شده بود که آن را تدریس می کرد.

دکتر مفتح (ره) بسیار متواضع و خودمانی بود، چون جوان بود دانشجوها هم به او علاقه داشتند. وی به دانشجویان نزدیک بود. از لحاظ فکری دینی و سیاسی در دانشکده، اول استاد مطهری بعد دکتر مفتح (ره) بسیار مؤثر بودند و به همین خاطر زیربنای تفکر و شخصیت من و اکثر دانشجویان توسط این دو بزرگوار پایه گذاری شد.

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

جذب جوانان توسط شهید مفتح (ره)

مرتضی محمودی در رابطه با تاثیر شهید مفتح (ره) در جذب نیروهای جوان می گوید: به خاطر اینکه درس های استاد شهید مطهری (ره) سنگین بود، همه ی جوانان را نمی توانست جذب کند، مگر افرادی که اندکی با صبر و حوصله پیش او می رفتند، اما دکتر مفتح (ره) تقریباً جوان ها را درک می کرد و تا حدود زیادی می توانست آنها را جذب کند. لذا مسجد جاوید بعد از اینکه حسینیه ارشاد تعطیل شده بود، پایگاه جوانان بود.

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

دعوت شهید مفتخ از آیت الله خامنه ای برای سخنرانی

مرتضی محمودی در رابطه با نقش شهید مفتح (ره) در مسجد می گوید: آقای دکتر مفتح (ره) تقریباً مسجد را به پایگاه بسیار خوبی تبدیل کرده بود و سخنران هایی از جمله آیت الله سید علی خامنه ای را برای سخنرانی دعوت می کرد، در سال 1353 روز میلاد امام صادق بود که آقای خامنه ای دعوت شده بود که دو شب سخنرانی کند. 

شب اول ساواک اجازه نداد که ایشان سخنرانی کنند. دانشجوها تجمع کردند، تعدادی کتک خوردند و یکی دو نفر هم دستگیر شدند. من در آنجا یک باطوم خوردم، ولی دستگیر نشدم. شب بعد به دلیل شلوغی دانشجوها مثل اینکه اجازه دادند سخنرانی شود. سخنرانی بسیار انقلابی انجام داد و آن موقع سخنرانی اش خیلی طولانی هم بود. شاید حدود دو ساعت و نیم بیشتر سخنرانی کرد.

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

Share