محمد مفتح

سخنان کمتر دیده شده استاد شهید محمد مفتح وحدت حوزه و دانشگاه - شهید مفتح (ره)

وحدت حوزه و دانشگاه - شهید مفتح (ره)

آیت الله دکتر محمد مفتح,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

گرامیداشت یاد و خاطره شهید مفتح توسط رهبر انقلاب

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

نقش شهید مفتح (ره) در پایه ریزی تفکر اسلامی دانشجویان

تصویر لایه باز شهید دکتر محمد مفتح

تصویر لایه باز شهید دکتر محمد مفتح

آیت الله دکتر محمد مفتح,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

گفتگو با فرزند شهید آیت الله شهید مفتح رحمه الله

شهید مفتح

گلبانگ همدلی، شهید آیت الله دکتر محمد مفتح

شهید آیت الله دکتر محمد مفتح

مستند سراج روایتی از یاد و خاطره شهید مفتح رحمه الله