مستند صوتی شنود - جلسه 2 (دوم)

موضوع: 
تجربه نزدیک به مرگ یک مسئول امنیتی در بیمارستان که روحش از بدنش جدا شده و می‌ توانسته حقایق و باطن اتفاقات را ببیند، در این مستند صوتی از مشاهداتش می‌ گوید.

مستند صوتی شنود - جلسه 2 (دوم)

مستند صوتی «شنود» به حقایق بسیار حساس و مهمی از عالم ملکوت اشاره می کند که شنیدن آن باعث تغییر دیدگاه انسان به اثرات و عواقب اعمال ریز و درشت خود می شود و همچنین آثار مثبت و کاربردی فوق العاده ای در زندگی روزمره آدمی دارد.

این مستند اثرگذار به بیان حقایقی پنهان بعد از مرگ اشاره می کند که در آن روح گوینده از بدنش جدا شده و می‌ توانسته باطن اتفاقات را مشاهده نماید. تجربه گر با نام مستعار «صادق» که یک مسئول امنیتی است و در بیمارستان بستری شده است از مشاهداتش می‌ گوید که شخصی را می‌ بیند که دارد روی پروژه مهمی کار می‌ کند، اما شیاطین ذهن آن شخص را منحرف می کنند و کارش به نتیجه نمی‌ رسد!

 دانلود مستند صوتی شنود

 مروری بر نکات قسمت دوم (۱۴۰۱/۰۳/۰۶) :

 • عنایتی که در کودکی شامل حالم شد
 • نذر مادرم
 • نیاتی که داشتم را می دیدم.
 • ارزش هر عمل را نشانم می دادند
 • احساس بر شکستگی به من دست می داد
 • صفر هایی که در کارنامه عمل ردیف می شد
 • اعمالی که فکرش را نمی کردم ارزشمند باشد را از من خریدند.
 • نظام اعمال وملکوت آن را می دیدم.
 • عنایتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به من کردند.
 • جانی که حفظ کردم، جانم حفظ شد‌.
 • ماجرای همسرم واتفاق عجیبی که افتاد
 • هیچ عمل خالصی نداشتم
 • مثالی جالب برای عمل خالصانه
 • شرمندگی که سراسر وجودم را فرا گرفته بود.
 • دغدغه ای که خدا از من خرید.
 • اگر دوست داشته باشی امام زمان را یاری کنی، در زمره ی یاران حضرتی.
 • چه شد که برگشتم.

 دانلود مستند صوتی شنود

جهت دسترسی به تمام جلسات مستند صوتی «شنود» کلیک کنید.

Share