دانلود پاورپوینت و نرم افزار | حقیقت مجازی (Virtual Reality)

اين محصول که خالصه و برگرفتهاي از مطالب همين کتاب است براي ارايه در جمعهاي دانشجويي يا جوانان و نوجوانان تهيه شده است تا اگر در روزهاي تبليغ، امکان حضور در اين محيطها نيز فراهم شد بتوانيد سخنراني منسجمي با همين موضوع ارايه دهيد
دانلود پاورپوینت و نرم افزار | حقیقت مجازی (Virtual Reality)

دانلود پاورپوینت و نرم افزار | حقیقت مجازی (Virtual Reality)

این محصول که خالصه و برگرفتهای از مطالب همین کتاب است برای ارایه در جمعهای دانشجویی یا جوانان و نوجوانان تهیه شده است تا اگر در روزهای تبلیغ، امکان حضور در این محیطها نیز فراهم شد بتوانید سخنرانی منسجمی با همین موضوع ارائه دهید:

⮈⮈⮈ «حقیقت مجازی (Virtual Reality)» در شش فصل :

  • 1- کارزار فکری  (فضای مجازی از منظر رهبر انقلاب) ⮜ این بخش در فایل پی دی اف موجوده
  • 2- جهان مجازی فضــای حقیقی (معرفی و کلیات فضای مجازی)
  • 3- رمـــز عبــور (معرفی برخی کلیدواژه ها و اصطلاحات فضای مجازی)
  • 4- با احتیاط برانید! (آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی)
  • 5- زره را بپوش (راه کارهای روانشناختی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی)
  • 6- تسخیر یک واقعیت (فرصت های فضای مجازی)

❖ قبلا کتاب ویژه حیقیت مجازی به صورت نسخه پی دی اف و ورد و نشریه الکترونیکی منتشر شده بود، در این بخش فایل پاورپوینت آن نیز خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

⮜⮜⮜دانلود کتاب و نشریه الکترونیکی/ حقیقت مجازی

جهان مجازی فضــای حقیقی (معرفی و کلیات فضای مجازی) , حقیقت مجازی (Virtual Reality)

رمـــز عبــور (معرفی برخی کلیدواژه ها و اصطلاحات فضای مجازی) , حقیقت مجازی (Virtual Reality)

با احتیاط برانید! (آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی) , حقیقت مجازی (Virtual Reality)

زره را بپوش (راه کارهای روانشناختی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی) , حقیقت مجازی (Virtual Reality)

تسخیر یک واقعیت (فرصت های فضای مجازی) , حقیقت مجازی (Virtual Reality)

Share