پاورپوینت

نکات فقهی روزه - حجت الاسلام فلاح زاده

نکات فقهی روزه - حجت الاسلام فلاح زاده

پاورپوینت | «تبیین مشارکت در انتخابات 1402»

پاورپوینت | «تبیین مشارکت در انتخابات 1402»

پاورپوینت | جنگهای آینده، جنگ آب

پاورپوینت جنگهای آینده، جنگ آب

پاورپوینت درس 5 تفکر و سواد رسانه ای - از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت درس 5 تفکر و سواد رسانه ای - از بازنمایی تا کلیشه

پاورپوینت ولایت فقیه در میراث فقهی مقدس اردبیلی

پاورپوینت ولایت فقیه در میراث فقهی مقدس اردبیلی

پاورپوینت ولایت فقیه

پاورپوینت ولایت فقیه

دانلود پاورپوینت و نرم افزار | حقیقت مجازی (Virtual Reality)

دانلود پاورپوینت و نرم افزار | حقیقت مجازی (Virtual Reality)

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم

پاورپوینت فیش منبر محرم - مجلس 12 - نقش زنان در نهضت عاشورا

پاورپوینت فیش منبر محرم - مجلس 12 - نقش زنان در نهضت عاشورا

پاورپوینت فیش منبر محرم - مجلس 11 - عاقبت به خیری در آیات و روایات

پاورپوینت فیش منبر محرم - مجلس 11 - عاقبت به خیری در آیات و روایات