برنامه ریزی هدفمند دانش آموزان

برنامه ریزی هدفمند
بعضی از دانش آموزان دچار این مشکل هستند که چگونه می توانند برای خود، یک برنامه مطالعاتی منظم داشته باشند یا اگر مشاور برای آن ها برنامه ریزی کند فقط چند روز اول، آن را اجرا می کنند.

برنامه ریزی هدفمند

بعضی از دانش آموزان دچار این مشکل هستند که چگونه می توانند برای خود، یک برنامه مطالعاتی منظم داشته باشند یا اگر مشاور برای آن ها برنامه ریزی کند فقط چند روز اول، آن را اجرا می کنند.

یکی از دلایل عدم موفقیت در این زمینه غیر واقع بینانه بودن برنامه مطالعاتی است. برای این که یک برنامه عملی قابل اجرا باشد، 

در مرحله اول از دانش آموز بخواهید هدف اصلی و واقع بینانه خود را در ابتدای سال مشخص کند. مثلاً اهدافی مانند قبولی در آزمون تیزهوشان، معدل 20، قبولی در مدارس نمونه و... . 

در مرحله دوم اهداف فرعی که او را به هدف اصلی می رساند، مشخص کنید. به طور مثال برای قبولی در آزمون تیزهوشان در ابتدا باید به چه موقعیت هایی دست پیدا کرد تا به هدف اصلی رسید؟

مرحله سوم شروع برنامه ریزی است به این شکل که:
1. از دانش آموز خواسته شود تا امکانات و محتوایی را که در اختیار دارد مشخص کند. (کتاب های درسی، 5 حلقه ی یادگیری و...). برای این منظور که چه محتواهایی مطالعه خواهد شد.
2. کارهای ثابت روزمره را مشخص کند. مثل ساعت رفت و برگشت به مدرسه، وقت ناهار و نماز، کلاس های فوق برنامه که ساعت مشخصی دارند، تماشای تلویزیون، ساعت خواب میان روز و خواب شب، ساعت بیداری و...
3. برنامه را بر اساس اولویت بندی مطالعه و انجام کارها تنظیم کند. برنامه باید متناسب و بر اساس برنامه هفتگی مدرسه باشد. اولویت بندی مطالعه درس ها برای دانش آموزان متفاوت است؛ ولی در هر صورت باید درس هایی که مطالعه آن ها ضروری و مهم ترند در اولویت قرار داده شود.

می توان به این صورت برنامه ریزی کرد:

هنگام شروع مطالعه در روز: مطالعه درس های همان روز، مطالعه درس های فردا، مطالعه  درس آزمون، مشاهده CD و مراجعه به سایت، البته (مطالعه درس ها بر اساس برنامه هفتگی الزامی است). هم چنین توصیه می شود مطالعه درس های سنگین پشت سر هم نباشد، بلکه یک درس عمومی، یک درس اختصاصی در برنامه گنجانده شود.
دانش آموزان در برنامه مطالعاتی خود، ساعاتی را به مراجعه به سایت اختصاص می دهند که می تواند یک یا دو بار در هفته باشد. ممکن است بعضی از دانش آموزان هر روز به سایت مراجعه کنند.
مهم ترین عامل در برنامه مطالعاتی مشخص کردن زمان هایی برای استراحت است. مطالعه  مداوم و پشت سر هم میزان یادگیری را کاهش می دهد.

برنامه ریزی هدفمند دانش آموزان

توصیه هایی در خصوص زمان استراحت:

کارهای متفرقه و فعالیت  های مورد علاقه را حتماً در برنامه خود یادداشت کنند تا برنامه مطالعاتی روزانه خسته کننده نشود. حتی اگر در ساعت خاصی به تماشای فیلمی می پردازید آن را در برنامه هفتگی خود بنویسید.
ممکن است دانش آموز در یک درس ضعیف باشد یا به دلیل این که درس هایی مثل ریاضی و علوم برای دانش آموزان مشکل است و احتیاج به تمرین بیش تری دارد، توصیه می شود در برنامه، زمان خاصی مثلاً 45 دقیقه فقط به مطالعه آن درس ها اختصاص داده شود.
آخر هفته زمان مناسبی برای مرور درس های هفتگی یا جبران عقب افتادگی ها در طول هفته است. همیشه در برنامه ، یک ساعت برای کارها و امور غیر منتظره در نظر بگیرید؛ زیرا بعضی اتفاقات قابل پیش بینی نیستند.

پدیدآورنده: 
Share