فیلم / نذر شهید عباس بابایی در ماه محرم - حجت الاسلام لقمانی

دریافت ویدئو
موضوع: 
منبرهای کوتاه و دلنشین حجت الاسلام احمد لقمانی

موضوع : نذر شهید عباس بابایی در ایام محرم
سخنران : حجت الاسلام احمد لقمانی

 

Share