حزب دموکرات

پانترکیسم و سناریوی صهیونیستی علی‌اف در سولدوز (نقده), رژیم باکو کرد, ایران

بازی دوسرباخت پانترکیسم و سناریوی صهیونیستی علی‌اف در سولدوز (نقده)؛ رژیم باکو دشمن کردهای داخل و دوست کردهای خارج از ا

حماسه یاران آیت الله حسنی در نبرد با تروریست‌های حزب دموکرات

حماسه یاران آیت الله حسنی در نبرد با تروریست‌های حزب دموکرات

مستند «کفن مشکی», مروری بر جنایات احزاب دموکرات و کومله , مادر شهید

مستند «کفن مشکی»؛ مروری بر جنایات احزاب دموکرات و کومله 

مستند «به نام خلق کرد»؛ روایت جنایات گروهکهای تروریستی در کردستان

مستند «به نام خلق کرد»؛ روایت جنایات گروهکهای تروریستی در کردستان