فرهنگ عاشورا / اندروید

موضوع: 
فرهنگ عاشورا

فرهنگ عاشورا / اندروید

توضیحات

بنام خدا
در این کتاب نویسنده از زاویه دیگری واقعه عاشورا را مورد بررسی قرار می دهد.
این کتاب بیشتر شبیه به یک فرهنگ لغت موضوعی در مورد عاشورا می باشد.
شامل بر بیش از 660 کلمه در مورد عاشورا
_منتظر نظرات شما هستم
منبع برنامه:
کتاب فرهنگ عاشورا (جواد محدثی)
پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت

دانلود فایلاندازه
Binary Data فرهنگ عاشورا / اندروید2.14 مگابایت
Share