کتاب الکترونیکی | چرخه انتخاب؛ چگونه درست انتخاب کنیم؟ «انتخابات ریاست جمهوری»

اگر نابسامانی و ناکارآمدی وجود دارد باید آنرا با انتخاب درست و خوب جبران کنیم نه با عدم انتخاب.» (مقام معظم رهبری ؛ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴)
کتاب الکترونیکی | چرخه انتخاب؛ چگونه درست انتخاب کنیم؟ «انتخابات ریاست جمهوری»

کتاب الکترونیکی | چرخه انتخاب؛ چگونه درست انتخاب کنیم؟ «انتخابات ریاست جمهوری»

اگر نابسامانی و ناکارآمدی وجود دارد باید آنرا با انتخاب درست و خوب جبران کنیم نه با عدم انتخاب.» (مقام معظم رهبری ؛ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴)

طرح مسئله :

✔ ما در «چرخۀ انتخاب» براساس مبانی انسان شناسی دقیق؛ خواهیم گفت که انتخاب آدم ها تحت تاثیر کدام عامل قوی و قدرتمند تر از آگاهی قرار دارد؟ 

✔ به ما می گویند عاقلانه و آگاهانه انتخاب کن اما آیا عامل قوی تاثیر گذار بر انتخاب ما آگاهی هست یا پای عامل دیگری در وسط است؟

✔ در چرخۀ انتخاب به شما نمی گویم چه چیزی را یا چه کسی را انتخاب کن ما فقط می خواهیم به شما بگویم ما انسان ها چطور انتخاب می کنیم؟ مشکلات با انتخاب درست حل می شود نه با عدم شرکت در انتخابات.

فهرست اجمالی:

1: «ارزش حق انتخاب و آزادی»

2: «نقش گرایش های ما، در انتخاب های ما»

3: «نقش منفعت طلبی در انتخاب های ما» 

4: «نقش ترس در انتخاب های ما»

5: «نقش مدیریت سیاسی درست و غلط در نحوۀ انتخاب ما»

کتاب الکترونیکی | چرخه انتخاب؛ چگونه درست انتخاب کنیم؟ «انتخابات ریاست جمهوری»

جهت ورود به کتابخانه مجازی ضیاءالصالحین کلیک کنید.

Share