مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 224) / دوستی و شناخت اهل بیت علیهم السلام

دانلود دویست و بیست و چهارمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی با عنوان «دوستی و شناخت اهل بیت علیهم السلام»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 224) / دوستی و شناخت اهل بیت علیهم السلام

دویست و بیست و چهارمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «دوستی و شناخت اهل بیت علیهم السلام» به مدت 14 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 224) / دوستی و شناخت اهل بیت علیهم السلام

 چرا من باید وقت بذارم و اهل بیت علیهم‌السلام رو بشناسم، و از این سخت‌تر دوستشون داشته باشم؟

✔ حالا دوست داشتن یه طرف، چرا من باید سبک زندگی‌ام رو از اهل بیت علیهم‌السلام، که دهها قرن قبل از زمان ما می‌زیستند، دریافت کنم؟

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 224) / دوستی و شناخت اهل بیت علیهم السلام

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share