مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 222) / معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در دنیا و آخرت

دانلود دویست و بیست و دومین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی با عنوان «معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در دنیا و آخرت»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 222) / معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در دنیا و آخرت

دویست و بیست و دومین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در دنیا و آخرت» به مدت 16 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 222) / معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در دنیا و آخرت

 والْوزنُ یومئذٍ الحقّ! در قیامت انسانها را با سنگ ترازوی حق، وزن می‌کنند.

✔ هر آنچه قرآن، در قیامت تعریف می‌کند، صرفاً اتفاقی در آینده نیست! بلکه همین الآن در همین دنیا، در حال وقوع است، اما بعد از وفات باطن آن رخ می‌نماید.

✔ یعنی در دنیا هم انسانها را وزن می‌کنند بر اساس حق؟
✔ چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 222) / معیار و میزان سنجش اعمال انسانها در دنیا و آخرت

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share