کتاب الکترونیکی | «چرا انقلاب کردیم»

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «چرا انقلاب کردیم»
کتاب الکترونیکی | «چرا انقلاب کردیم»

کتاب الکترونیکی | «چرا انقلاب کردیم»

در این بخش از ضیاءالصالحین، بسته محتوایی انتخاباتی با عنوان «چرا انقلاب کردیم» بصورت نسخه پی دی اف تقدیم مخاطبان گرامی می گردد.

❖ رفع و فقر و تبعیض
❖ تشکیل نظام مردمی
❖ رواج اخلاق فاضله
❖ ایجاد نظام مستقل

کتاب الکترونیکی | «چرا انقلاب کردیم»

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : چرا انقلاب کردیم

تعداد صفحات : 12

کتاب الکترونیکی | «چرا انقلاب کردیم»

ویژه نامه مرتبط : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

Share