کتاب الکترونیکی | «کارنامه منتشر نشده»

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «کارنامه منتشر نشده»
کتاب الکترونیکی | «کارنامه منتشر نشده»

کتاب الکترونیکی | «کارنامه منتشر نشده»

در این بخش از ضیاءالصالحین، بسته محتوایی انتخاباتی با عنوان «کارنامه منتشر نشده» بصورت نسخه پی دی اف تقدیم مخاطبان گرامی می گردد.

❖ سلامت 
❖ آموزش و سواد آموزی
❖ معیشت و زیرساخت رفاهی
❖ علوم و فناوری های راهبردی
❖ نظامی
❖ تحریم

کتاب الکترونیکی | «کارنامه منتشر نشده»

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : کارنامه منتشر نشده

تعداد صفحات : 260

کتاب الکترونیکی | «کارنامه منتشر نشده»

ویژه نامه مرتبط : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

دانلود فایلاندازه
PDF icon کتاب الکترونیکی | «کارنامه منتشر نشده»53.15 مگابایت
Share