مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 87) / درمان قلب بیمار

دانلود هشتاد و هفتمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «درمان قلب بیمار»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 87) / درمان قلب بیمار

هشتاد و هفتمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «درمان قلب بیمار» به مدت 15 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 87) / درمان قلب بیمار

 قلب بیمار، چه قلبی است؟ 
اگر قلبمان بیمار شود؛ چگونه قابل تشخیص و چگونه قابل درمان است؟ 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 87) / درمان قلب بیمار

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share