مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 84) / چهارچوب قوانین دین

دانلود هشتاد و چهارمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «چهارچوب قوانین دین»

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 84) / چهارچوب قوانین دین

هشتاد و چهارمین قسمت از سلسله مباحث معرفت افزای «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی را با عنوان «چهارچوب قوانین دین» به مدت 15 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم.

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 84) / چهارچوب قوانین دین

 آخه چرا نمیشه با نامحرم توی یه اتاق دربسته نماز خوند؟
چرا نباید برای شوهرم انگشتر طلا بخرم؟
چرا باید وسط آتیشِ گرما، اینطوری چادر چاقچور کنم؟ و .....

تمام رفتارهای خداوند با انسان 

چه در چهارچوب قوانین دین 
و چه در اتفاقات گوناگون مسیر زندگی، 

✔ فقـــط یک دلیل دارد! کدام دلیل؟ 

مباحث «انسان شناسی» - استاد شجاعی (جلسه 84) / چهارچوب قوانین دین

جهت دسترسی به سایر جلسات «انسان شناسی» استاد محمد شجاعی کلیک کنید.

جهت دسترسی به مجموعه آثار حجت الاسلام محمد شجاعی کلیک کنید.

Share