پادکست / سخنرانی جدید استاد علیپور مرندی با موضوع «خلقت نوری» جلسه (1 تا 10)

پادکست بیانات گهربار و معرفتی استاد علیپور مرندی با موضوع «خلقت نوری»

پادکست / سخنرانی جدید استاد علیپور مرندی با موضوع «خلقت نوری» جلسه (1 تا 10)

در این بخش، بیانات گهربار و معرفتی استاد علیپور مرندی با موضوع «خلقت نوری» را در 10 جلسه با مخاطبان گرامی به اشتراک می‌گذاریم.

پادکست / سخنرانی جدید استاد علیپور مرندی با موضوع «خلقت نوری» جلسه (1 تا 10)

جهت دسترسی به مجموعه بیانات استاد حسین علیپور مرندی کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share