صوت | بی حجابی در جامعه - حجت الاسلام دارستانی

موضوع: 
دانلود بیانات دلنشین حجت الاسلام سید احمد دارستانی را در مورد "بی حجابی در جامعه"

صوت | بی حجابی در جامعه - حجت الاسلام دارستانی

بیانات دلنشین حجت الاسلام سید احمد دارستانی را در مورد "بی حجابی در جامعه" به مدت 7 دقیقه با مخاطبان عزیز به اشتراک می گذاریم.

بی حجابی نامهربانی به جامعه و خانواده هاست.

صوت | بی حجابی در جامعه - حجت الاسلام دارستانی

جهت دسترسی به مجموعه بیانات حجت الاسلام سید احمد دارستانی کلیک کنید

Share