صوت | علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (4) - استاد علیپور مرندی

دانلود صوت بیانات استاد حسین علیپور مرندی پیرامون «دعای کمیل» با عنوان «علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (4)»

صوت | علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (4) - استاد علیپور مرندی

 پیرامون مباحث «شرح دعای کمیل»، در این بخش، قسمت چهارم از بیانات ارزشمند استاد حسین علیپور مرندی در ارتباط با «علم به کل شئ و حقیقت اشیاء» را به مدت 5 دقیقه می شنوید.

صوت | علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (4) - استاد علیپور مرندی

جهت دسترسی به مجموعه بیانات استاد حسین علیپور مرندی کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share