صوت | «تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» - حجت الاسلام موسوی (جلسه 1)

موضوع: 
اولین جلسه از «دوره آموزشی تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» | مدرس دوره : حجت الاسلام سید حسن موسوی

صوت | «تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» - حجت الاسلام موسوی (جلسه 1)

اولین جلسه «دوره آموزشی تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» | مدرس دوره : حجت الاسلام سید حسن موسوی / مدت: 89 دقیقه

صوت | «تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» - حجت الاسلام موسوی (جلسه 1)

ویژه نامه مرتبط : ویژه نامه تشکیلات از نگاه بزرگان

صوت | «تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» - حجت الاسلام موسوی (جلسه 1)

جهت دسترسی به سایر آثار حجت الاسلام سیدحسن موسوی کلیک کنید.

صوت | «تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» - حجت الاسلام موسوی (جلسه 1)

جهت دسترسی به سایر جلسات «تشکیلات اسلامی و فعالیت فرهنگی جبهه ای» استاد موسوی کلیک کنید.

Share

دیدگاه‌ها

خیلی خوبه جلسات بعدی چرا نیست

ببخشید فارسیش نیست؟

إن شاءالله بزودی درج خواهد شد