بیانیۀ حاج طالع باقرزاده در پی دستگیری شماری از مؤمنین در جمهوری آذربایجان

تعداد کلمات 348 / زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه
بیانیۀ حاج طالح باقرزاده از زندان
حاج طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمین در کشور آذربایجان که توسط مقامات ظالم آن کشور دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، طی بیانیه‌ای هتک حرمت و دستگیری مؤمنین، اسلام هراسی و شیعه هراسی توسط مقامات جمهوری آذربایجان را به‌شدت محکوم کرد.

بیانیۀ حاج طالع باقرزاده در پی دستگیری شماری از مؤمنین در جمهوری آذربایجان

 حاج طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمین در جمهوری آذربایجان که توسط مقامات دیکتاتور آن کشور دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد، طی بیانیه‌ای هتک حرمت و دستگیری مؤمنین، اسلام هراسی و شیعه هراسی توسط مقامات جمهوری آذربایجان را به‌شدت محکوم کرد.

بیانیۀ حاج طالع باقرزاده در پی دستگیری شماری از مؤمنین در جمهوری آذربایجان

گرایش‌های ضداسلامی به‌ویژه شیعه‌ستیزی در آذربایجان سال‌هاست که در دستور کار این حکومت قرار گرفته است. به همین دلیل رفتارهای سرکوبگرانه علیه مؤمنان کشور در طول زمان به عناوین و شکل‌های مختلف آشکار می‌شود. تصویرسازی منفی از مؤمنان در جامعه از دیرباز در اقدامات این دولت بوده و بارها تجربه شده است.

از تجربه‌ای که بنده به‌شخصه دارم این است که روحانیون سال‌هاست با اتهام (حمل یا استعمال) مواد مخدر زندانی می‌شوند و مؤمنان نیز به همین ترتیب و با همین اتهام مورد توبیخ قرار گرفته‌اند.

گسترش این اتفاقات در حال حاضر، به‌نوعی «دین‌دار هراسی» - مشابه زمانی است که تصویری وحشتناک از عقاید شیعه در جامعه به‌عنوان جریان سیاسی تروریستی - تکفیری جلوه می‌دادند که این نوع نقشه‌ها باهدف تخریب و لکه‌دار کردن چهرۀ تشیع و اصل اسلام کاملاً آشکار است. دستگیری‌های دسته‌جمعی و سفارشی شده (حاکی از) واقعیت واضح و آشکاری است که در دستور کار (این جریانات) قرار داده شده است.

حقیقت متهم‌سازی مؤمنان به (حمل یا استعمال) مواد مخدر و یا معرفی آنها به‌عنوان جاسوس در رسانه‌ها، حکایت از گام‌های مکارانه و دست‌های پشت پرده‌ای دارد که مثل روز روشن است.
وانگهی، برچسب جاسوسی بدون هیچ محاکمه و تحقیق قضایی و بهانه قراردادن تنش‌ها در روابط با ایران، اهداف و معنایی جز خشم و نفرت و توهین به مقدسات ندارد.
بدین‌وسیله ما از حاکمیت می‌خواهیم که فوراً از تهمت‌های ناروا علیه دین و مؤمنین، و همچنین از اقدامات نمایشی و دستگیری‌های دسته‌جمعی دست برداشته و از تصمیمات خود در راستای خدشه‌دار کردن چهرۀ دین و دین‌داران در جامعه تجدیدنظر کنند، فراموش نکنید دستگیری و متهم‌کردن این افراد بی‌گناه که دارای عقاید پاک هستند همچون سرنوشت فردی است که روی شاخه‌ای نشسته و شروع به بریدن آن می‌کند که سرانجامش افتادن از ارتفاع است.

Share