کتاب الکترونیکی «عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400» / برگرفته از بیانات امام خامنه ای

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400» برگرفته از بیانات گهربار آیت الله امام خامنه ای
عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400

کتاب الکترونیکی «عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400» / برگرفته از بیانات امام خامنه ای

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400» برگرفته از بیانات گهربار آیت الله العظمی سید علی خامنه ای

کتاب الکترونیکی «عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400» / برگرفته از بیانات امام خامنه ای

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : عظمت ملت، ایرانِ قوی، تحوّل 1400

اثر : برگرفته از بیانات حضرت آیت الله سید علی خامنه ای

تهیه و تدوین : معاونت پژوهش بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی، اردیبهشت 1400

تعداد صفحات : 266

Share