کتاب الکترونیکی «گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق» اثر سیدمنصور موسوی

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق علیه السلام» اثر سیدمنصور موسوی
کتاب الکترونیکی «گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق» اثر سیدمنصور موسوی

کتاب الکترونیکی «گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق» اثر سیدمنصور موسوی

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق علیه السلام» اثر سیدمنصور موسوی

کتاب الکترونیکی «گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق» اثر سیدمنصور موسوی

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : گفتاری پیرامون سیره تشکیلاتی امام صادق

اثر : سیدمنصور موسوی

صاحب امتیاز : دفتر آموزش و پژوهش های راهبردی صراط

نوبت چاپ : اول تابستان 1396

تعداد صفحات : 71

Share