سکوت و جدال - استاد شجاعی / جلسه 10

دانلود دهمین قسمت از سلسله مباحث «سکوت و جدال» از حجت الاسلام استاد محمد شجاعی

سکوت و جدال - استاد شجاعی / جلسه 10

در این بخش از ضیاءالصالحین، دهمین قسمت از سلسله مباحث "سکوت و جدال" حجت الاسلام استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

سکوت و جدال - استاد شجاعی / جلسه 10

اگه تونستی با کلامت دلی رو شاد کنی بهشت از همون جا شروع میشه

❖  با زبانـت؛ میشه همین جا پا بذاری اول جاده بهشت و ... به سرعت پیش بری.

⫸  درست لحظه ای که: دلـی رو شاد می کنی، بهشت همون جا برات شروع میشه.

سکوت و جدال - استاد شجاعی / جلسه 10

جهت دسترسی به مجموعــه مباحث استاد محمد شجاعی کلیک کنید

سکوت و جدال - استاد شجاعی / جلسه 10

جهت دسترسی به مجموعه جلسات «سکوت و جدال» استاد شجاعی کلیک کنید.

Share