10 توصیه تشکیلاتی شهید بهشتی (ره)

10 توصیه تشکیلاتی شهید بهشتی
ویژگیها و مولفه های یک تشکیلات اسلامی شاخص و نمونه چگونه باید باشد؟

10 توصیه تشکیلاتی شهید بهشتی (ره)

در این بخش از ضیاءالصالحین، توصیه های تشکیلاتی آیت الله شهید دکتر بهشتی را با علاقه مندان به مباحث تشکیلات اسلامی به اشتراک می گذاریم.

10 توصیه تشکیلاتی شهید بهشتی (ره)

یک تشکیلات نمونه چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟

گفته بود: ما برای این که بتوانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، بی شک باید متشکل باشیم. رابطه های ایمانی، اعتقادی، علمی، و دینی سازمان نیافته برای رسیدن به بخشی از اهداف و تحقق بخشیدن به قسمتی از مراحل یک انقلاب می تواند کافی باشد؛ ولی برای رسیدن به بخشی دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن قسمت دیگر از آرمان های یک انقلاب کافی نیست... ما همچنان بر داشتن یک تشکل پافشاری داریم؛ اما شرط آن این است که:

۱ - تشکل باید پاسدار ارزشها باشد، نه پاسدار خود، نگهبان ارزشها باشد، نه نگهبان خود.

۲ - تشکل باید سازنده ما، آسان کننده ی خودسازی برای ما و کمکی به «سیر الی الله» برای شرکت کنندگان در این تشکل باشد.

۳- شرط سوم، این که این تشکیلات به درد مردم بخورد، نه این که یک باری باشد بر دوش این جامعه

آن چه در ادامه می آید، ۱۰ توصیه ی تشکیلاتی شهید آیت الله دکتر بهشتی است که حدود ۳۰ سال پیش در جمع انجمن های اسلامی سازمان بهزیستی بیان فرموده است؛ اما انگار حرفهایی است که امسال برای ما بیان نموده است...

10 توصیه تشکیلاتی شهید بهشتی (ره)

برادرها و خواهرهایی که بار سنگین مسئولیت ها را بر دوش دارید و چشمها در انتظار نتایج تلاش های به هم پیوسته ی شماست، خوش آمدید! شماها در اقلیت هستید و دیگر نمی خواهیم تعارف بکنیم که اقلیت نیستیم. شما اقلیت مؤمن می خواهید چه کار کنید؟ نظر ماها این است که شما یک اقلیتی باشید که تکیه کنید بر:

۱- ایمان هرچه قوی تر به آرمانتان و به کارتان؛

نگذارید این ایمان در شماها خدای ناکرده پژمرده و ضعیف شود. این ایمان باید روزبه روز تقویت گردد.

۲ - برنامه های عملی ای که در آن، تفوق و برتری کارکرد ساختار اسلامی و نیروهای مؤمن به چشم بخورد؛

 باید به گونه ای باشد که خواهر مسلمان و برادر مسلمان ما که از یک هم سنّ و هم کلاسی و همرتبه ی غیرمسلمانش در مقام عمل دینی صالح تر است، در مقام عمل اجتماعی نیز سودمندتر باشد. اگر عمل شما به حال مردم سودمند واقع شود، ماندنی خواهید بود. این بیان قرآن است . «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ»؛[کفر می رود و آن چه برای انسان سودمند است می ماند. رعد / آیه ۱۷] سودمندی بیشتر ما باعث پیروزی ماست. به همین جهت در خودسازی فردی و جمعی انجمن هایتان باید طوری برنامه ریزی کنید که در صحنه خدمت به مردم بدرخشید؛ نه برای تعریف مردم؛ بلکه برای خدا.

۳- ارتباط خود را قوی کنید؛

 وقتی یک عده در اقلیت هستند، باید بکوشند تا به کمک ارتباطات گسترده، یک جمع بزرگ تر شوند. وقتی که همه یک جا جمع هستید، احساس دلگرمی و قدرت بیشتر می کنید.

۴ - جذب عناصر جدید؛

 گاهی دافعه خیلی قوی است؛ اما جاذبه چندان قوی نیست. مسلمان، هم دافعه دارد و هم جاذبه.

شما باید جاذبه تان زیاد باشد، باید کلامتان و رفتارتان چنان باشد که اطرافیانتان را یکی یکی جذب کنید. اصلاً باید برنامه داشته باشید برای جذب آنها. مبادا فکر کنید که اینهایی که با ما مخالف هستند دیگر کارشان خراب است و درست شدنی نیستند. خیر، انسان تغییر می کند. خیلی ها آدم های خوبی هستند، می لغزند و بد می شوند. خیلی ها آدم های بدی هستند و در اثر ارشاد و معاشرت خوب می شوند. تعالیم اسلام یادتان نرود. اسلام می گوید تا آخرین لحظات حیات، در توبه باز است.

۵- انضباط؛

 هر کار دسته جمعی ای که انجام می دهید باید همراه باشد با انضباط تشکیلاتی. بچه مسلمان ها به انضباط مقدار کمی بها می دهند. باید یک مقدار به انضباط بیشتر بها بدهیم. اما نظم فرعونی نه؛ زیرا نظم گاهی فرعونی و طاغوتی است. نظم ما باید الهی، سازنده و نورانی باشد.

۶- شناسایی و کشف استعدادها؛

 کشف عناصر مدیر و مفید که بتوانند پست های کلیدی و مؤثر را با لیاقت اداره کنند. گاه ما یک فرد متدین و خوبی را می گذاریم رأس کاری؛ ولی چون توانایی اش ضعیف است، اثر بدی می گذارد. شما باید مدیرهای مؤمن و متعهد ۱۰ سال آینده را هم کشف کنید و هم بسازید.

۷- معلوماتتان را ببرید بالا با مطالعات اسلامی، مطالعاتتان باید اسلامی باشد؛ فنی هم باید باشد.

 هرکدام از شما وظیفه ی شرعی تان است که در هفته یک مقدار روی رشته خاص خودتان مطالعه ی فنی کنید، طوری که کاردانی و کارایی فنی شما رو به افزایش پیگیر و مستمر باشد.

۸- شیوه های صحیح برخورد با دشمن و مخالف را یاد بگیرید؛

 گاهی برادرها و خواهرها با جریان های مختلف می خواهند برخورد کوبنده داشته باشند؛ اما طرز برخورد آنها طوری است که در جامعه محکوم می شوند. شیوه های برخورد باید صحیح باشد. باید درباره این شیوه های برخورد بنشینید و تبادل نظر کنید.

۹- انتقاد از خویشتن؛

 آیا هیچ وقت دور هم جمع می شوید بگویید این یک هفته نقایص و عیب کارم این بود. این کار را می کنید یا خیر؟ خوب، شروع کنید! هیچ اشکالی ندارد. «المؤمِنُ مِرآةُ المؤمنِ» یعنی چه؟ برادر و خواهر مسلمان باید آینه ی یکدیگر باشند. آینه یکی از کارهایش این است که عیب های آدم را می گوید، بنابراین هر هفته ای، دوهفته ای، یک ساعت دور هم بنشینیم با روی باز و گشاده رویی هرکسی اول عیب های خودش را بگوید بعد آنهایی که جا می ماند دیگران بگویند، بعد هم عیب جمعمان را بگوییم.

۱۰- امید کامل به آینده؛

 هیچ مسلمانی حق یأس و ناامیدی ندارد. آدم هایی که ایمان به خدا ندارند آنهایی هستند که از گشایش آفرینی خدا در تنگناها مأیوس می شوند. انسان های مؤمن همیشه باید امیدوار باشند. آن قدر قرآن و اسلام به ما تعلیم می دهد که نه با یک غوره سردی تان بشود و نه با یک مویز گرمی تان.

10 توصیه تشکیلاتی شهید بهشتی (ره)

ویژه نامه پیشنهادی : ویژه نامه تشکیلات از نگاه بزرگان

پدیدآورنده: 
Share